Concursul local de proiecte de tineret 2018

0
1667

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj organizează în perioada 02.04- 05.11.2018, Concursul local de proiecte de tineret 2018.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018, tema este Stimularea participării tinerilor la viața societății cu următoarele priorități: Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri prin proiecte care cuprind activități de tipul: concursuri, festivaluri, cinemateci/videoteci, campanii, caravane, expoziții, târguri; Promovarea cooperării și a parteneriatelor între actori sociali, instituționali și organizaționali cu scopul de a implica tinerii în acțiuni premergătoare preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene; Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale; Susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs); Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială; Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură; Dezvoltarea de proiecte de educație pentru sănătate în vederea promovării unui stil de viață sănătos.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2018 este 48802,8 lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002. Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social/ filială în județul Cluj.

Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2018, dar nu pentru aceeași prioritate.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarului de concurs:16.04- 03.05.2018, între orele 08:30 -16:00 de luni până joi și între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST CLUJ din Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr.40 sau prin poștă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite la sediul DJST CLUJ, prin poștă, înregistrate după data de 03.05.2018, ora 16:00 sau depuse la sediul DJST CLUJ după data de 03.05.2018, ora 16:00 );
 • etapa de verificare a conformității administrative: 04-07.05.2018;
 • afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative: 07.05.2018;
 • depunerea completărilor: 08-14.05.2018;
 • verificarea completărilor depuse: 15-16.05.2018;
 • afișarea rezultatelor finale ale etapei de verificare a conformității administrative: 16.05.2018;
 • etapa de verificare a eligibilității: 17-18.05.2018;
 • afișarea rezultatelor etapei de verificare a eligibilității: 18.05.2018;
 • depunerea contestațiilor pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 21-22.05.2018;
 • analiza contestațiilor depuse pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 23-25.05.2018;
 • afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 29.05.2018;
 • etapa de evaluare tehnică și financiară: 30.05-05.06. 2018;
 • afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară: 05.06.2018;
 • depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară: 06-07.06.2018;
 • analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară: 08-12.06.2018;
 • afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară și a rezultatelor finale: 13.06.2018. perioada de desfășurare a proiectelor de tineret: 01.07- 05.11.2018.

Contestațiile la concursul local se depun pe adresa de mail concurs.proiecte@mts.ro

Detalii suplimentare referitoare la concurs, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), sau de la adresa de e-mail djst.cluj@mts.ro.

OMTS 121.2018 CNPT CNPS

GHID DE IMPLEMENTARE 2018

formular de finantare

Anexe OMTS 121 din 2018

sursa: djstcluj.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here