Erasmus+, una dintre „mărcile” de succes ale Uniunii Europene

0
1435

Pe data de 15 februarie, la Brussels, a avut loc întrunirea Consiliului Miniștrilor EducațieiTineretuluiCulturii și Sportului pentru a discuta evaluarea intermediară a programului Erasmus + și prioritățiile viitoare ale programului Erasmus + pentru perioada post-2020. 

 

Discuțiile au arătat necesitatea ca programul Erasmus + să fie mai incluziv și să îmbunătățească participarea grupurilor dezavantajate și a persoanelor cu dizabilități. Profesorii, educatorii, personalul educațional și elevii sunt grupuri țintă care trebuie să fie incluse în noul program. Totodată, formarea profesională, ucenicia și educația de calitate trebuie să stea la baza programului Erasmus + post-2020.

Miniștrii prezenți au mai atras atenția asupa nevoii unei formări de calitate a profesorilor, îmbunătățirii accesului la program, simplificare procedurilor și utilizarea ca instrument care să ghideze tranziția spre digitalizare.

Comisarul pentru educație, cultura, tineret și sport, Tibor Navracsics, a subliniat faptul că Erasmus+ trebuie să ajute la implementarea obiectivelor Spațiul European de Educație 2025. De asemenea, incluziunea grupurilor dezavantajate, utilizarea tehnologiei în educație, încurajarea cercetării în domenii strategice pentru Uniunea Europeană sunt câteva dintre direcțiile propuse de comisar.

Intervenția a evidențiat o nouă perspectivă a Comisiei Europe cu privire la programele dedicate investiției în capitalul uman. „Pentru a spori mobilitatea individuală și pentru a majora și multiplica inovarea, Erasmus + trebuie să fie conectat la Fondul Social European(FSE). Trebuie să începem să creăm sinergii între programele adresate dezvoltării cetățenilor”.

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, Marianne Thyssen, a sprijinit ideea de „a avea toate programele adresate dezvoltării capitalului uman, sub același capitol, în cadrul Cadrul Financiar Multianual(CFM)”. Sinergiile dintre programul Erasmus + și Fondul Social European, împreună cu implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, au stat la baza discursului comisarului. Aceasta a subliniat că „programele dedicate capitalului uman sunt răspândite în diferite părți ale CFM. Trebuie să consolidăm FSE și Erasmus+ prin reunirea lor ca instrumente dedicate investițiilor în oameni. Fiind sub aceeași poziție va permite un grad mai ridicat de sprijin și flexibilitate”.

Astfel, Eramus+ ramâne unul dintre cele mai de success programe ale Uniunii, care nu reprezintă doar un simbol al identității europene, ci si un instrument care facilitează incluziunea socială, în special pentru generația tânără.

 

Persoană de contact: Patricia Couti, Vicepreședinte CTR: patricia.couti@ctr.ro , +40728060954

sursa: ctr.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here