Tinerii cer strategii pentru tineret la nivel național și local!

0
1282

Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret (CNFT), Asociația CIVICUS România și Consiliul Tineretului din România (CTR) au formulat, în cadrul proiectului „Instrumente de consolidare a dialogului structurat în politicile publice în domeniul tineretului – ACTIV – ONGT” și în urma consultării organizațiilor de profil și a autorităților publice, o serie de propuneri de îmbunătățire a Legii tinerilor și a actelor normative în baza cărora se finanțează proiectele de tineret.

Dacă propunerile organizațiilor vor fi adoptate, câteva dintre principalele efecte vor fi:

  • Adoptarea de strategii pentru tineret (multianuale) și planuri de măsuri (anuale) va deveni obligatorie atât pentru Guvern, cât și pentru autoritățile locale. Strategia națională va include toate facilitățile prevăzute de Legea tinerilor, astfel încât acestea să nu mai fie ignorate de autorități – inclusiv facilități referitoare la achiziționarea unei locuințe, antreprenoriat sau consiliere a carierei.
  • Se vor dezvolta centre pentru tineret, în baza unor standarde și a unei metodologii de acreditare elaborate de Ministerul Tineretului și Sportului. Centrele ar putea fi înființate atât de autorități publice, cât și de organizații neguvernamentale.
  • Va fi introdus dreptul tinerilor de a fi informați cu privire la drepturile și obligațiile lor în contextul dobândirii capacității de exercițiu restrânse, respectiv a capacității de exercițiu depline.
  • Digitalizarea, debirocratizarea și simplificarea procedurilor legate de finanțarea proiectelor pentru tineret de către autoritățile publice vor fi prevăzute de lege, urmând modelul programului Erasmus+ și a altor exemple de bună practică

În cadrul proiectului a fost realizată și aplicația web de petiționare www.voceata.ctr.ro, dedicată organizațiilor de/pentru tineret, care vor putea:

  • să facă petiții;
  • să susțină propuneri făcute de alți utilizatori;
  • să își exprime părerea despre o propunere existentă;
  • să raporteze implementarea defectuoasă a unor măsuri.

Documentele elaborate în cadrul proiectului pot fi găsite pe pagina web a Consiliului Tineretului din România, la adresa: http://ctr.ro/initiative/activ-ongt/

Lista completă a instrumentelor de politici publice alternative dezvoltate în cadrul proiectului este:

Precizăm că obiectivele transversale din cadrul proiectului sunt: promovarea egalităţii, provocările aduse de schimbările demografice actuale, importanţa protecţiei mediului şi dezvoltării durabile, buna guvernare, respectarea şi promovarea drepturilor omului.

Proiectul „Instrumente de consolidare a dialogului structurat în politicile publice în domeniul tineretului – ACTIV – ONGT” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, cod MySMIS 111432, cod SIPOCA 277.